Kreativa och effektiva lösningar kräver bättre insikter.

Kommunicera är en pr-byrå som skapar kommunikationslösningar som ger resultat. Vi vet att det krävs hårt arbete och djupa insikter för att nå de mål som satts upp. Med bas i Malmö arbetar vi både nationellt och internationellt med att stärka varumärken, hantera kriser eller samla medarbetare kring en ny strategi.

Nyheter

Tjänster

Kontakt

Våra samarbetspartners & nätverk